Cuma, 3 Temmuz 2020

YENİDEN PAYLAŞIMIN YENİ AŞAMASI VE YENİ OLİGARŞİK BLOK (I)

Seçim oldu. Demokrasi güçleri başarı kazandı. Egemen iktidar modelinde çöküntü meydana geldi. Siyasal belirsizlik oluştu ve hala sürüyor. Koalisyon formüllerinden, seçim koşturmacalarına, askeri türbülanslardan savaşa kadar birçok şey masada. Konunun bizi ilgilendiren tarafı burjuvazinin bu siyasal süreci hangi siyasal formüle vardıracağı değil belirsizlik sürecinin karakteri ve sürecin sonunun nasıl bir …

devamını oku

OLİGARŞİK BLOKUN YENİDEN YAPILANMA KRİZİ: MUZ CUMHURİYETİNE DOĞRU

Seçimlerin hemen ardından burjuva parlamentonun bütün kanatları kendi duruş noktalarını esas alan ve seçim öncesinden beri dillendirdikleri söylemlerde bulunarak AKP-RTE’nin temsil ettiği ara sınıf iktidarından keskin bir çıkışın sinyallerini veriyorlardı ki, Türkiye’nin geleneksel burjuvazisinin çığlıkları TÜSİAD ve büyük medyadaki bülbülleri üzerinden ortalığı kapladı; içinde bulundukları ekonomik kriz çok derindi, büyüme, …

devamını oku

POST NEO LİBERAL SAHA DÜZENLEMELERİ VE BÖLGEDE VE TÜRKİYE’DE DENGE KAYMALARI

Son günlerde yaşanan denge kaymaları zaten oldukça çapraşık olan bölge ve ülke ilişkilerinde iyice karışıklıklara yol açıyor. Örneğin bölgede, arka planında Amerika’nın olduğu bilinen IŞID’e karşı gene Amerika’nın girişimleri, Kürt bağımsızlık girişimine Türkiye’nin desteği ve bu zeminde Amerika ve Israil’in karşıt tutumları, Iran-Amerika yakınlaşması, derken Ergenekon tahliyeleri ve AKP’nin bu …

devamını oku

SEÇİM SONUÇLARI: DEVRİM YA DA GEVEZELİK “SOSYALİZM YA DA BARBARLIK”

SEÇİM SONUÇLARI: Devrim ya da Gevezelik “Sosyalizm ya da Barbarlık” 30 Mart yerel seçimleri Türkiye siyasal haritası üzerinde iki siyasal aktör olduğunu belgeliyor; AKP ve BDP.. Seçim sonuçları görülüyor ki, Türkiyeli toplumsal muhalefet açısından moral bozucu değerdedir. Sonuçların sosyolojik analizleri önümüzdeki günlerde erbabı tarafından çok yapılır. Hemen görülebilen 2010 referandum …

devamını oku

SUNİ DENGENİN KAHREDİCİ AĞIRLIĞI, Ya da DEVRİMİN DAYANILAMAZ HAFİFLİĞİ

Herkes aynı fikirde; Türkiye, siyasal tarihinin en derin krizlerinden birini yaşıyor. Siyasal kriz kendini “egemen sınıfların eskisi gibi yönetemezlik” hali olarak gösteriyor. Oysa, en azından Gezi Haziranı’ndan beridir biliyoruz ki, alt-ezilen sınıfların “eskisi gibi yönetilmek istemezlik” hali de bu kriz içinde mevcut. Ama alt sınıfların bu siyasal eğilimi potansiyel bir …

devamını oku

RTE’nin ÇÖKÜŞÜ ve KÜRESEL/BÖLGESEL POST NEO LİBERAL DÖNEME GEÇİŞ

  Konunun AKP-Cemaat çatışması olmadığı biliniyor. Ancak yetmez. Olan biteni, eskimiş, misyonu bitmiş bir hükümetin yenisiyle değiştirilmesi olarak algılamak da süreci doğru okuyamamaktır. Yaşananlar 80’le başlayıp, 2000’le yenilenen neo liberal küresel tasarımın ardına geçişe; küresel yeniden yapılandırmada post neo liberal döneme geçiş, post neo liberal bölge ve küresel ilişkilerin kurulmasına …

devamını oku

TAYYİPGİLLERİN MEDENİYETİ VE BİZİM BARBARLIĞIMIZ

  Geçtiğimiz günlerde, Ankara Belediyesi’nin ODTÜ ormanını yok ederek içinden yol geçirme planına karşı, başta öğrenci gençlik olmak üzere bütün toplum direniş ve muhalefet sergiledi. Çatışmalar ve muhalefet karşısında RTE’nin tavrı “yol medeniyettir” veczinde somutlandı. Kafası burjuva tarihi ile doldurulmuş,  köşe sahibi kimi yazarlarımız RTE’nin sözleri üzerinden kendi muhalefetlerinin zımni …

devamını oku

ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE EMPERYALİZM, TÜRKİYE ve DEVRİM

  Sürecin uzak öncelerinde şeylerin uçuş yönlerine ilişkin az çok kesin tespitler yapmak mümkün oluyordu. Ama artık, belirsizlik, sürecin egemen niteliği olmaya başladı. Küresel/bölgesel gerilimlerin bütünüyle sürecin nihai aşamasına yığıldığı bu evrede çoklu öznelerin manevralarındaki yanlışların tölere edilebileceği alanlar iyice daraldı. Emperyalizm bölgenin yeniden paylaşımını “satranç”a göre planladı, ama artık …

devamını oku

ROBOSKİ VE AKP SÖMÜRGECİLİĞİNİN NİTELİĞİ ÜZERİNE

Şöyle başlayalım; AKP’nin Necdet Özel’i ordunun başına getirmesi deterministiktir. Erdoğan- Özel partnerliği, Osmanlı köylüsünün iliğini kurutan mültezim hukukunun sömürgeci tekerrürüdür. Mültezim, Osmanlı derebeyi hukukunda toprak işletme hakkını devlet adına geçici olarak üstlenmiş yerel derebeyin kendi zor gücüyle toprak üreticisini ve toprağı o gel geç zamanda soyabileceği kadar soyma rejimidir. Gel …

devamını oku

ERDOĞAN’ın 12 EYLÜL’ü

    Bazı ülkelerin tarihsel ve sosyal arkaplanı, oralarda sınıf mücadelelerinin sınıflara ait netlikler ve doğrudan uzanımlar doğrultusunda geçmesine elvermez. Bugünün sınıf ilişkilerini algılayabilmek için eksikli de olsa da şöyle bir tarihsel sıfır noktası oluşturmak algıyı kolaylaştırabilir: Burjuvazinin kendi iktidarını devrimci yollardan oluşturamadığı ülkelerde modern sınıfların mücadelelerine ait görüntüler tamamlanamamış …

devamını oku

DURUM VE GÖREVLER ÜZERİNE BİR KEZ DAHA!

  I- ÖZEL GİRİŞ Demokratik Dönüşüm dergisi uzun bir aradan sonra yeniden bir başlangıç yapıyor. Ancak bu yeni başlangıç, revizyonist ve teslimiyetçi solun her türlü devrim değerini, düşünce ve davranış pratiğini inkar etmenin artizan söylemi olan bir “yeni”cilik çizgisinde değil, Demokratik Dönüşüm’ün, engelleri aşma gücünü aldığı kendi devrimci demokratik yaklaşım …

devamını oku