Pazartesi, 10 Ağustos 2020

RTE SEDAN’ını ARARKEN..

Sedan, III. Napolyon Bonaparte’ın tarihsel macerasını tamamladığı savaşın adıdır. Fransız burjuvazisi ve proletaryası arasındaki siyasal dengenin arasından sıyrılarak küçük burjuvazinin iktidarını oluşturan Bonapart’ın, iktidarını sürdürebilmek için dış savaş arayışlarının sonuncusunu bu savaş oluşturdu ve daha savaş bitmeden Bonapart’ın ve küçük burjuvazinin Fransa’daki imparatorluk iktidarı alaşağı olup yerini yeni bir cumhuriyete …

devamını oku

OLİGARŞİNİN PROGRAMI ve DEVRİMİN PERSPEKTİFİ

Ülke yerel seçimlere doğru ilerlerken tartışmalar sınıflar mücadelesindeki krizlerinin ifadesi olarak iki eksende keskinleşiyor. Birincisi; RTE iktidarı yerel seçimleri bir beka sorunu olarak öne çıkarıyor. Bu Türkiye burjuvazisinin içinde bulunduğu krizin ifadesidir. İkincisi, AKP/RTE iktidarına karşıt demokratik muhalefet neredeyse bütün genişliğiyle bu seçimleri AKP/RTE iktidarını geriletme hedefine kilitleyerek çalışıyor. Bu …

devamını oku

KÜBA DEVRİMİNİ 60ncı YILINDA SELAMLIYORUZ!

ULUSLARARASI DEVRİMİN İLERİ KARAKOLU Güney Amerika kıtası 16. yüzyıldan sonra sömürgecisinin ismiyle anılır oldu. Latin sömürgeciliği alt kıtanın bütün altın ve gümüş dağlarını eritip Avrupa kapitalizmine sermaye ederken Afrika’dan köle getirme ihtiyacı duyacak kadar kıta halkını soykırıma uğrattı. Derebeyi İspanyol/Portekiz sömürgeciliği komünal güney Amerika halkları üzerinde devletleşirken coğrafyayı Latin Amerika …

devamını oku

BÖYLEDİR KÜÇÜKBURJUVANIN ÖZELEŞTİRİSİ

Amerika’nın Suriye’den çekiliyor olması Kürt liberallerinin yanı sıra Türkiyeli liberal solcuların da çok canını sıktı. Rojava’da Kürt özgürlük hareketinin Amerika ile girdiği ileri düzeydeki ittifak ilişkileri Türkiyeli kimi sol liberaller tarafından da çok benimsendi. 2015’teki Rus müdahalesinden itibaren Amerikalılar, Kürtler çok iyi savaşıyor deyip kamyon kamyon silah indirmeye başladıkça Kürtler …

devamını oku

TEVEKKÜLDEN İSYANA, İSYANDAN İHTİLALE…

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da birbirine komşu üç fabrikanın yanması hem burjuvazi hem de sol çevrelerde gizli, açık tartışmalara konu oldu. Özellikle, Kürt özgürlük çizgisine sahip Devrimci Gençlik Hareketi ve Devrimci Genç Kadın Hareketi’nin Ağustos sonundan itibaren onlarca fabrika ve işyerine yönelik yakma eylemlerini üstlenmesi bu tartışmaları ideolojik ve siyasi bir düzleme …

devamını oku

DECCAL KAPIYI ÇALARKEN

Geçtiğimiz ay içinde yüksek döviz kuru ve bunun da şiddetlendirdiği ekonomik krize karşın RTE, bu gelişmelerin manupilasyon olduğunu iddia ederek “kriz mriz yok!” diye haykırıyordu. Ancak RTE’nin bu yırtınmalarının ne ülke verileri, ne uluslararası finans çevreleri açısından ve özellikle ne de intihar eden, fabrika yakan, direnişe çıkan ülke işçi ve …

devamını oku

ANGLO SİYONİST EMPERYALİZMİN SAVAŞ ARAYIŞLARI VE ÜLKE YANSIMALARI

Ortadoğu’da gelişmeler bölgesel sürecin sanki bir makas değişikliği öngününde olduğunu gösteriyor . Geride bıraktığımız kısa bir dönemi gözden geçirirsek: Doğu Guta’daki kimyasal saldırı provokasyonundan sonra (Nisan 2018) Amerika karşısındaki güç dizilişinin yani Rusya, Suriye, İran ve Hizbullah’ın, sahadaki hakimiyetini kurumlaştırdığını görmekteydik. Herkesin yeni bir dünya savaşı başlangıcını beklediği bu moment …

devamını oku

DEVRİMİN GÜNCEL GÖREVİ HALKLARI AYAKLANMA FİKRİYLE SİLAHLANDIRMAKTIR.

Konum Bildirimi 24 Haziran sonrası sol değerlendirmelerde çaresizlikten öte acizlik ve yetersizlik egemen. Acizlik, solun halk sınıflarının değişim taleplerine cevap olamayacak kertede düzen içi olmasından kaynaklanmaktadır. Yetersizlik ise Türkiye kapitalizminin özgün sınıflar mevzilenmesini ve bu sınıfların siyaseten dışa vuran tarihsel ve sosyal karakterleri konusunda tekerlemelerden öte bir derinliğe sahip olamayışlarından …

devamını oku

SİSTEM KRİZİNİN MUHTEVASI VE GEREKLERİ

AKP-MHP gerici faşist ittifakının erken seçim kararı, bölge gerilimlerindeki gelişmelerle birlikte ülke siyasal hayatının değişik alternatifler içeren, ancak bugüne kadar sürdürülebilir olanın artık sürdürülemeyeceğinin ve yeni dengelerin daha kalın çizgilerle oluşturulacağının işaretini veren bir başka evreye geçişin startını vermiş oldu. RTE önderlikli gerici faşist blok uluslararası finans kapitalizmin kendisine tanıdığı …

devamını oku

BİRLEŞİK DEVRİMCİ SAVAŞ KURMAYLIĞI

Dünya giderek daralan bir darboğazdan geçiyor. Uluslararası piyasalarda sürdürülen “dolarsızlaştırma” kampanyasının tehdit edici sinyalleri artık Amerikan borsalarından alınmaya başlandı.Mali piyasalardaki sıkıntıları savaşla aşmanın finans kapitalizmin yapısı gereği olduğunu biliyoruz. Bilmesek de, Amerika’nın Deir Zor’daki yalanlarla tahkim edilen hamlesinden öğrenmek mümkün. Hamle, şimdi yalan olanın emperyalizmin gerçek ihtiyacı olduğunu bize gösteriyor. …

devamını oku

KRİZ ve DEVRİMCİ ZORLAMA

  Referanduma çok kalmadı. Basın her gün sonucun “hayır” çıkacağına dair haberler veriyor. 7 Haziran seçimlerinden bu yana gerici faşist iktidar terörü altındaki toplum muhalefeti böyle bir sonucun moral keyfini daha şimdiden yaşar durumda. Kürtler, kadınlar, gençler ve aydınlar iktidara karşı her gün daha cesaretli, daha katılımlı bir itiraz yükseltiyorlar. …

devamını oku

BİRLEŞİK DEVRİM HAREKETİ VE DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN KİMİ KONULAR

HBDH’nın kurulmasıyla Türkiye devrimci hareketinin tarihinde yeni bir dönem açıldı. Her geçiş döneminde olması gerektiği gibi, HBDH da, eskinin sorunlarının yanı sıra kendini gerekçelendirdiği yeninin sorunlarını da aşmakla yükümlüdür. Bu, birinci olarak, eskiye örgütsel ve mücadele tarz ve yöntemleriyle müdahale ederek; ikinci olarak, yeniyi siyasal hedef ve sloganlarıyla tarif ederek …

devamını oku

OPORTUNİST ÜÇÜNCÜ DÖNEMİN SONUDEVRİMCİ DÖRDÜNCÜ DÖNEMİN ÖRGÜTLENMESİ OLARAKBİRLEŞİK DEVRİM HAREKETİ

Devrimci Karargâh’ın uzun yıllardır ajitasyonunu yaptığı devrimsel blok nihayet kuruldu; Türkiye ve kuzey Kürdistan halklarının birleşik devrim hareketi oluşturuldu. İki ülke, Türkiye ve Kürdistan devrimleri açısından, ama içinde bulunduğu oldukça kötü durum itibariyle özellikle Türkiye devrimi açısından görece çok daha önemli, çok tarihsel bir adım atılmış oldu. Ya da başka …

devamını oku

AKP’LİLEŞTİREMEDİKLERİMİZDEN MİSİNİZ?

  HDP seçim hükümetine girmeye kararlı. Bu ne demek oluyor? Bu tam da DC’nin son süreçlere ilişkin bir değerlendirmesinin sonunda Türkiye devrimci demokratik hareketinin dikkatini çekmek için yaptığı bir uyarıya geçerlilik kazandıran bir gelişmedir. DC’nin bu uyarısı “bugün bizi umutlandıran kimi gelişmelerin yarının sorunları olabileceği ihtimali” üzerineydi ve devrimin bu …

devamını oku

YENİDEN PAYLAŞIMIN YENİ AŞAMASI VE YENİ OLİGARŞİK BLOK (II)

(… ) Birinci ve İkinci Neo Liberal Dalgalar ve Post Neo Liberalizm Türkiye’nin yeni oligarşik blok ihtiyacı aslında birinci neo liberal saldırının kendi sınırlarına kadar ilerleyememesinin bir sonucudur. Birinci küresel neo liberal saldırı 70’lerin başlarında başladı. Latin Amerika’yı ezdikten sonra 70’lerin ortalarında Avrupa’da esti ve 24 Ocak-12 Eylül 1980 uygulamasıyla …

devamını oku